Đăng ký | Đăng nhập

Để tra cứu tiện dụng hơn, nhanh hơn hãy ĐĂNG KÝ để trải nghiệm hệ thống quản lý hóa đơn Vitax.One

Chúc mừng , VitaxOne không phát hiện rủi ro nào cho mã số thuế bạn tìm kiếm

Mã số thuế {{mst}} đang có cảnh báo {{mess}}

Link tra cứu: {{link}}

Mã số nội bộ: {{mstnb}}

{{tinhTrang}}

Link thông tin: {{link}}

Mã số thuế {{result.mst}}
Tên công ty {{result.name}}
Địa chỉ {{result.address}}
Người đại diện {{result.deputy}}
Điện thoại {{result.phone}}
Trạng thái hoạt động {{result.status}}

Hệ thống đang cập nhật...

BÀI TOÁN

Một trong những chứng từ kế toán quan trọng của mọi đơn vị kinh doanh là hóa đơn. Để hóa đơn được chấp nhận và tính Vào chi phí, được khấu trừ, tính đúng thuế thì khi xử lý hóa đơn, kế toán phải rất cẩn trọng chú ý từng tình huống phát sinh của nó.

VẤN ĐỀ CỦA HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO:

Việc xác thực hóa đơn là hợp lệ hay là không hợp lệ yêu cầu phải có công cụ chuyên môn nhất định, mà không phải nhà cung cấp hóa đơn điện tử nào cũng cung cấp kèm theo và phải làm từng tờ mất thời gian.

Việc kịp thời nhận định hóa đơn có bị thay đổi điều chỉnh hay không để hướng khai báo, báo cáo thuế phù hợp

Việc kịp thời phát hiện Đơn vị phát hành hóa đơn có bị rủi ro về thuế hay không …..

VẤN ĐỀ CỦA HÓA ĐƠN ĐẦU RA:

Hiện nay, khi doanh nghiệp phát hành hóa đơn bán ra phải trải qua quá trình truyền nhận lên Cơ quan thuế. Các vấn đề Doanh nghiệp quan tâm hiện nay là không ít.

Làm sao để đảm bảo hóa đơn của bạn đơn được CQT ghi nhận? Để làm điều đó, doanh nghiệp bạn phải tra cứu lại từ cổng dịch vụ hóa đơn của CQT

Làm sao tiếp nhận thông báo giải trình về hóa đơn của CQT? để kịp thời phát hiện hóa đơn bán ra của Doanh nghiệp có sai sót? cần điều chỉnh?

Làm sao kịp thời phát hiện Đơn vị mua hàng hóa có sự thay đổi thông tin ảnh hưởng đến thu công nợ, ký gửi, ủy thác hàng hóa …..

GIẢI PHÁP viTax.One

TỰ ĐỘNG XỬ LÝ SỐ LIỆU:

Hiện nay, hóa đơn đơn được số hóa. Nhờ đó, Doanh nghiệp có thể áp dụng việc xử lý số liệu tự động trong quy trình quản lý.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu hóa đơn Vào/Ra tại Cty để chủ động xử lý một cách nhanh chóng

Tập hợp dữ liệu hóa đơn Vào/Ra của Cty về hệ thống nội bộ Cty một cách tự động và liên tục.

Phân tách chi tiết dữ liệu hóa đơn sẵn sàng cho việc tìm kiếm, truy xuất, báo cáo, tích hợp Vào các quy trình phần mềm của doanh nghiệp.

Tự động phân tích, sàn lọc và cảnh báo các rủi ro về thuế của hóa đơn và các đối tượng liên quan trong hóa đơn như:

-hóa đơn khống / lổi / bị điều chỉnh

-hàng hóa nhập kho

-Khách hàng, Nhà cung cấp có rủi ro về công nợ, về Thuế

Cung cấp phần mềm ứng dụng trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu hóa đơn.

Ứng dụng trong việc tích hợp (kết nối với hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp) để tự động nhận dạng dữ liệu hạch toán kế toán, tính lượng hàng nhập kho.

Ứng dụng tích hợp việc nhận dạng rủi ro trong:

- Cảnh báo hóa đơn hợp lệ

- Tự động so khớp dữ liệu với hệ thống kế toán nội bộ như: Nhà cung cấp - Khoản mục chi phí  – Hợp đồng liên quan.

- Tự động so khớp dữ liệu của hệ thống kế toán nội bộ như: Sản phẩm, dịch vụ – Đơn vị tính – Quy cách – Số lượng,…  để có luôn phiếu nhập kho đúng quy cách.

- Tạo lập bộ lọc giúp công tác quyết toán các khoản mục chi phí nhanh chóng.

Lưu trữ an toàn, truy xuất mọi lúc.

Trung tâm dữ liệu riêng của doanh nghiệp nên việc truy xuất sẽ nhanh và không bị tác động bởi lưu lượng truyền nhận của cộng đồng Người nộp thuế.

Lưu trữ hóa đơn an toàn, đúng luật thuế 10 năm

 

 

 

 

 

viTax.One giải pháp thấu hiểu sự khó khăn và rủi ro của doanh nghiệp !


© Copyright - VITAX CO.
© Hotline: 028 888 95 889 . Email: info@vitax.one.
© Số tài khoản: 114002945643 – NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – CN TP HCM . Website: https://vitax.one.